Sporządzenie dokumentacji podatkowej

Sporządzenie dokumentacji podatkowej spójnej z wymogami zeznań CbC i TP/R wprowadza ergonomię do działów wsparcia finansowego. Wynik analiz porównywalności powiązany z systemem controllingowym daje z wyprzedzeniem informację o poziomie wyniku transakcji kontrolowanej.
Wspieramy we wdrożeniu procedur, które niwelują dublowane czynności raportowania na potrzeby controllingu i podatków. System raportowania pozwoli zweryfikować, czy ustawowy obowiązek wprowadzony od 2019 roku stosowania cen transferowych na poziomie rynkowym jest realizowany na bieżąco.

Nasze Usługi:

  • Wyliczenie wskaźników jednorodnych transakcji
  • Przygotowanie tekstu dokumentacji podatkowej
  • Opracowanie systemu raportowania na potrzeby TP/R i ewentualnie CbC
  • Przygotowanie rekomendacji przeprowadzenia korekt cen transferowych