Przegląd cen transferowych

Identyfikacja zakresu obowiązków raportowania i sprawozdawczości wiąże się z prawidłowym określeniem kręgu podmiotów powiązanych oraz transakcji podlegających sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Odpowiednie zdefiniowanie tzw. jednorodnych transakcji optymalizuje proces sporządzenia dokumentacji podatkowej i przygotowania zeznań CbC i TP/R.  Wspieramy w weryfikacji zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Nasze Usługi:

  • Analiza kompletności zakresu podmiotów powiązanych
  • Analiza kompletności zakresu transakcji 
  •  Identyfikacja jednorodnych transakcji w powiązaniu z polityką cen transferowych