Polityka cen transferowych

Zrozumienie istoty biznesu grupy podmiotów powiązanych jest kluczem do efektywnego zarządzania polityką cen transferowych. Przejrzysta polityka to narzędzie dla wszystkich interesariuszy cen transferowych.
Wspieramy w określeniu zasad wyznaczania cen transferowych. Wskazujemy sposób wykorzystania zebranych informacji w procesie raportowania na potrzeby tworzenia dokumentacji podatkowej, jej weryfikacji, a następnie korzystania z dokumentacji podatkowej (zeznania CbC i TP/R, decyzja APA).

Nasze Usługi:

  • Analiza biznesu pod kątem zdefiniowania łańcucha wartości dodanej
  • Opracowanie polityki cen transferowych
  • Wsparcie w reorganizacji procesu raportowania cen transferowych