Kontrola podatkowa

W przypadku kontroli warunków transakcji kontrolowanych i wątpliwości organu podatkowego co do zaniżenia dochodu w związku z powiązaniem z kontrahentem, ważne jest zapobieganie szacowaniu dochodu.
Służymy swoim doświadczeniem w sporządzaniu wyjaśnień i rozmowach z kontrolującymi. Jeśli nasze wsparcie okaże się niewystarczające w takcie kontroli podatkowej, podejmiemy się również reprezentowania interesów klienta jako profesjonalny pełnomocnik na kolejnych etapach sporu podatkowego. 

Nasze Usługi:

  • Weryfikacja dokumentacji podatkowej przed jej przedłożeniem kontrolującym 
  • Wsparcie w kontroli podatkowej lub jej formalne prowadzenie
  • Reprezentowanie interesów klienta jako profesjonalny pełnomocnik