APA

Ponoszenie niektórego typu kosztów (np. licencje, usługi doradcze) w działalności gospodarczej może wiązać się z podwyższonym standardem ich uzasadnienia do celów podatkowych. Doprowadzenie do wydania decyzji APA o zgodności warunków transakcji kontrolowanych z zasadą ceny rynkowej pozwala na zaliczenie wszystkich kosztów do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo decyzja APA zmniejsza podatkowe ryzyko kwestionowania dochodu wynikającego z transakcji kontrolowanych.
Przygotowujemy tekst formalnego wniosku o wydanie decyzji APA i monitorujemy kolejne etapy jej stosowania.

Nasze Usługi:

  • Przygotowanie APA na bazie polityki cen transferowych
  • Negocjowanie warunków decyzji z przedstawicielami Ministra Finansów
  • Wsparcie we wdrożeniu procedur wynikających z decyzji APA
  • Monitorowanie spełniania warunków decyzji APA
  • Wsparcie w raportowaniu wykonania decyzji APA