Budżetowanie i efektywne procesy planistyczne

Proces budżetowania stanowi punkt startowy do efektywnego zarządzania wydatkami w firmie. Odpowiednia świadomość oraz ułożenie procesu planistycznego pozwala skutecznie reagować na zachodzące w ciągu roku zmiany oraz monitorować efektywność wydatkowanych środków.

 Dokonujemy przeglądów obecnie stosowanych procesów planistycznych pod kątem potencjalnych kierunków ich rozwoju. Weryfikujemy stosowane założenia procesów budżetowych  i wspieramy w budowie wskaźników efektywności budżetowej.

Nasze Usługi:

  • Przegląd procesów oraz narzędzi planistycznych
  • Wsparcie w budowie założeń planistycznych
  • Analiza i przygotowanie wskaźników efektywności i benchmarków planistycznych
  • Weryfikacja procesu konsolidacji danych planistycznych
  • Przygotowanie rekomendacji rozwoju i zmian procesów